KAKO DO IZPITA

Zahteve in predpisana starost za opravljanje izpita

Kandidat za voznika se sme v šoli vožnje začeti usposabljati, če mu ne manjka več kot šest mesecev do starosti, predpisane za pridobitev pravice vožnje motornega vozila posamezne kategorije.

KATEGORIJA A (motorno kolo)

1. Zdravniški pregled

Pred začetkom praktičnega dela usposabljanja mora kandidat za voznika z veljavnim zdravniškim spričevalom dokazati, da je telesno in duševno zmožen voziti vozilo, za vožnjo katerega se želi usposobiti. Zdravniško spričevalo pridobi po pregledu v ambulanti medicine dela, prometa in športa.

Okvirne cene pridobitve zdravniškega spričevala za kategorijo B – od 50 do 70 EUR). Za točno ceno se lahko kandidat pozanima pri posameznemu izvajalcu dejavnosti.

Nekateri večji izvajalci zdravniških pregledov na področju Novega mesta

Priporočljivo je, da se kandidat pri postopku opravljanja vozniškega izpita najprej loti pridobitve zdravniškega spričevala, saj so v primeru, da zdravniškega spričevala ne more pridobiti, lahko vsi stroški, ki jih ima s tečajem CPP, izpitom ipd., zaman. Zdravniško spričevalo bodo na upravni enoti zahtevali od kandidata ob prijavi na teoretični del izpita (CPP testi).

Zdravniško spričevalo je veljavno točno 3 leta od datuma pridobitve.

2. Tečaj in izpit prve pomoči

Ko imate zdravniško spričevalo, da ste telesno in duševno zmožni voziti vozilo, se lotite pridobivanja znanja o prvi pomoči.

Izpit iz prve pomoči, kot del izpita za voznike motornih vozil kategorij A1, A2, A, B1, B, BE, C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D in DE opravi kandidat pri pristojni organizaciji Rdečega križa. Za kategorijo AM ni potreben izpit prve pomoči.

Prijava na tečaj in izpit prve pomoči

Na tečaje in izpite iz prve pomoči se lahko prijavite osebno v pisarni prve pomoči, ali na povezavi: https://novomesto.ozrk.si/prva-pomoc/spletna-prijava-za-tecaj-prve-pomoci/prijava-na-tecaj-izpit-prve-pomoci-za-voznike-motornih-vozil

Za več informacij in informacij o aktualnem ceniku, lahko obiščete spletno stran: https://novomesto.ozrk.si/prva-pomoc/spletna-prijava-za-tecaj-prve-pomoci

Kontaktna telefonska številka: 07/ 39 33 125 ali 031 761 954

3. Tečaj CPP

TRAJANJE TEČAJA: 16 pedagoških ur SPLOŠNI DEL + DODATNI DEL

1. SPLOŠNI DEL traja najmanj 16 pedagoških ur, izvede se pred dodatnim delom.

4. Teoretični del izpita - Testi CPP / Republiški testi

Takoj po zaključenem tečaju se lahko na upravni enoti prijavite na teoretični del vozniškega izpita (t.i. republiške teste).

Teoretični del vozniškega izpita se opravlja v prostorih Upravne enote Novo mesto na Defranceschijevi ulici 1 v Novem mestu. Reševanje testov poteka preko računalnika, rezultat pa izveste takoj po zaključku testiranja.

Dokumenti potrebni za opravljanje teoretičnega dela izpita

5. Praktični del - vožnje

Praktični del usposabljanja za posamezne kategorije motornih vozil se izvede v trajanju najmanj 20 ur.

Vsebina praktičnega dela - vožnje

Praktični del usposabljanja kandidata za voznika kategorije AM, BE, C1E, CE, D1E, DE in F izvede v trajanju najmanj 16 učnih ur. Kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje kategorije A1 ali A2 in se usposablja za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije A2 ali A na podlagi drugega oziroma tretjega odstavka 60. člena tega zakona, kandidat, ki že ima vozniško dovoljenje kategorije B1 in se usposablja za pridobitev kategorije B, ter kandidat, ki se usposablja za vožnjo skupine vozil, katere največja dovoljena masa presega 3.500 kg in ne presega 4.250 kg, če je vlečnemu vozilu dodano priklopno vozilo, ki ni lahki priklopnik, mora opraviti praktični del usposabljanja v trajanju najmanj devet ur.

6. Izpitna vožnja

Po opravljenem praktičnem delu, ko je kandidat pripravljen na izpitno vožnjo, se lahko prijavi na opravljanje izpitne vožnje.

Pogoji katere mora kandidat izpolnjevati za prijavo na praktični del vožnje

Kandidat se lahko prijavi na izpitno vožnjo osebno na upravni enoti. Seznam prostih mest lahko najdete na povezavi: Prosta mesta